PRODUKTY

Produkcja brykietu/pelletu

WYBIERZ NIEZAWODNĄ TECHNOLOGIĘ

Z ponad 25-letnim doświadczeniem Construzioni Nazzareno stało się liderem w Europie jeśli chodzi o projektowanie i wykonanie linii “pod klucz” do zagospodarowania odpadów. Linia może być podzielona na sekcje z różnym stopniem automatyzacji zgodnie z życzeniem Klienta. Z upływem lat systemy do produkcji pelletu stały się flagowym produktem Construzioni Nazzareno. W 1999 r firma zbudowała pierwszą kompletną linię do pelletu i w następnych latach wyspecjalizowała się w produkcji pelletu dostarczając ponad 40 linii na całym świecie

KONTAKT

PRODUKTY
Close
 • WYBIERZ

LINIA DO PRODUKCJI PELLETU

LINIA DO PRODUKCJI PELLETU

 • Domy drewniane
 • Drzwi
 • Duża Fabryka Mebli
 • Krzesła
 • Meble ogrodowe
 • Meble tapicerowane
 • Okna
 • Palety
 • Parkiet
 • Średnia Fabryka Mebli
 • Tartak

LINIA DO PRODUKCJI PELLETU

Z ponad 25 letnim doświadczeniem, Costruzioni Nazzareno stało się Europejskim liderem w projektowaniu i konstruowaniu gotowych systemów do przetwarzania odpadów przemysłowych.

Linia lub system to grupa maszyn połączona ze sobą cyklem produkcyjnym. Cykl ten różni się w każdej linii, ponieważ charakterystyki produktu do przetworzenia (rodzaj drewna, wielkości cząstek, zawartość wilgoci, stan początkowy itd.) są zawsze różne. System może być podzielony na sekcje, które mogą być zautomatyzowane zgodnie z wymaganiami lub żądaniami klienta; w innych słowach istnieje możliwość dostarczenia w pełni zautomatyzowanego zakładu lub poszczególnych sekcji.

Z biegiem lat, systemy produkcji peletu drzewnego stały się produktem flagowym, a marka stała się globalną marką branży. W 1990 roku firma Costruzioni Nazzareno zbudowała swoje pierwsze kompletne systemy produkcji pelletu, a w ciągu ostatnich kilku lat wyspecjalizowała się w tej dziedzinie, budując szerokie doświadczenie, produkując ponad 40 systemów na całym świecie.

PROCES PRODUKCJI COSTRUZIONI NAZZARENO

W całym procesie produkcyjnym firma Costruzioni Nazzareno stara się zapewnić od samego początku tylko to, co najlepsze w obsłudze klienta, zwracając uwagę na potrzeby swoich klientów od samego początku. Wszystkie systemy produkowane są zgodnie z poniższymi etapami:

- Wstępny kontakt z klientem w celu zebrania informacji i danych na potrzebny wstępnego badania projektu

- System jest projektowany, a oferta przygotowywana

- Oferta zostaje omówiona, z objaśnieniem wybranych rozwiązań technicznych i ich zarządzaniem w dostępnej przestrzeni

- Po złożeniu zamówienia projekt zostaje opracowany przez Dział Techniczny, a klientowi zostają dostarczone wszystkie dokumenty techniczne niezbędne do wyprodukowania systemu: kompletny projekt, rysunki i wymiary wszystkich prac budowlanych, rysunki i wymiary przyłącza sprężonego powietrza, systemy hydrauliczne i elektryczne

- Dostarczana jest cała dokumentacja wymagana przez klienta do ubiegania się o dotacje lub inne wnioski do odpowiednich organów

- Maszyny są produkowane

- System jest montowany

- Przeprowadzane jest uruchomienie, odebranie uruchomionej maszyny, kontrola finalna i test produkcyjny

- Technicy klienta przechodzą intensywne szkolenie ze wszystkich aspektów funkcjonowania systemu

- Obsługa posprzedażowa jest świadczona przez cały okres użytkowania systemu

ETAPY LINII PRODUKCJI PELLETU

ZAŁADUNEK - Rozdrabnianie, sortowanie i selekcja

Rozmiar cząstek wykorzystywanego materiału jest jednym z podstawowych parametrów przy wyborze systemu załadunku do linii. Istnieją dwa rodzaje maszyn do podawania materiału:

1) Rębak lub młyn bijakowy z taśmami lub łańcuchami w przypadku, gdy w materiale obecne jest drewno lub chrust drzewny.

2) Selektor i/lub sortownik, w przypadku gdy materiał zawiera wióry, trociny i pył drzewny z załadunkiem poprzez hydrauliczny kosz zasypowy lub podajnik ślimakowy

Odpowiednie mechaniczne i pneumatyczne systemy przenośników transportują materiał dalej do następnych etapów produkcji.

SUSZENIE

Kolejnym bardzo ważnym parametrem przy produkcji pelletu jest zawartość wilgoci w materiale. Maksymalna zawartość wilgoci przy przetwarzaniu dla maszyn do produkcji pelletu jest szacowana na około 12 - 13% wilgotności bezwzględnej. Jeśli przetwarzany materiał przekroczy ten parametr, linia wymaga suszarni lub urządzenia odwadniającego, które mogłoby wysuszyć materiał.

Takie maszyny wymagają generatora do produkcji gorącego powietrza, lub bardziej ogólnie, ciepła do przeprowadzenia procesu suszenia. Pomiędzy kotłem na biomasę, a suszarnią można zainstalować kogenerator, który wytwarza połączoną energię elektryczną i ciepło w postaci gorącej wody.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU

Wysuszony materiał następnie odpyla się, selekcjonuje i rozdrabnia, przy czym doprowadza się go do cząstek o maksymalnych rozmiarach 6 - 7 mm wymaganych do wytworzenia równomiernego/jednorodnego produktu. Później transportowany jest do magazynu i do finalnego przetworzenia.

PRODUKOWANIE PELLETU

Przygotowany materiał przekształcany jest w pellet przez odpowiednią prasę. Linia do produkcji pellettu kończy się chłodzeniem (powietrze - produkt) i odpylaniem pelletu. Linia również zawiera pomocniczy, ogólny system odsysania pyłu z filtrami, do oczyszczania powietrza, które ma być odprowadzone do atmosfery oraz aby odzyskać pył, który powróci do linii produkcyjnej. Po schłodzeniu i oczyszczeniu pellet przechodzi przez system ważący przed zapakowaniem w odpowiednie torby lub duże worki. System pakowania może być zarządzany manualnie lub automatycznie, podobnie jak kolejne etapy umieszczania toreb/worków na paletach.


SUSZARNIA TAŚMOWA DO PRODUKCJI PELLETU SERIA "ENN"

SUSZARNIA TAŚMOWA DO PRODUKCJI PELLETU SERIA "ENN"

 • Domy drewniane
 • Drzwi
 • Duża Fabryka Mebli
 • Krzesła
 • Meble ogrodowe
 • Meble tapicerowane
 • Okna
 • Palety
 • Parkiet
 • Tartak

ZASADA DZIAŁANIA

Warstwa wilgotnego materiału osadza się na pozbawionym pyłu filtrze taśmowym. Materiał wprowadzany jest do komory suszenia, przez którą przepływa czyste gorące powietrze, usuwając wilgoć zgodnie z parametrami i specyfikacją dla danej produkcji. Powietrze wpierw przechodzi przez wilgotny materiał, a następnie przez taśmę. Ma to podwójny efekt: materiał jest suszony, a suszące powietrze jest filtrowane. Maszyna składa się z sekcji modułowych i jest izolowana wełną mineralną, do użytku w pomieszczeniach.

CECHY KONSTRUKCYJNE

- Rozdzielający zawór obrotowy na wejściu

- Koło z łopatkami do poziomowania i dystrybucji metariału na wejściu

- Środkowa taśma wewnątrz ocynkowanej strukturze modułowej Fe, izolowanej wełną mineralną 60 mm, zadaszenie z blachy metalowej, wysokowydajna taśma z poliestru

- Wymienniki ciepła 

- Elektryczny wentylator ssący zamontowany w suszarni z napędem pasowym i kołami pasowymi z odpowiednimi rurami łączącymi 

- Śruba do rozładunku materiału z suszarni z oddzielającym zaworem obrotowym

- System czyszczenia taśmy

- Elektryczny panel kontrolny suszarni z PLC, nadzór z możliwością zmiany parametrów suszenia


MŁYNY BIJAKOWE SERIA "DYNAMITE"

MŁYNY BIJAKOWE SERIA "DYNAMITE"

 • Domy drewniane
 • Drzwi
 • Duża Fabryka Mebli
 • Krzesła
 • Meble ogrodowe
 • Meble tapicerowane
 • Okna
 • Palety
 • Parkiet
 • Średnia Fabryka Mebli
 • Tartak

ZASADA DZIAŁANIA

Materiał podawany jest przez górny otwór do komory przerobu, gdzie bijaki wahadłowe są zamontowane na zestawie wałów obracających się z dużą prędkością. Materiał jest rozdrabniany do momentu osiągnięcia właściwych rozmiarów cząstek, a następnie zasysany przez sita i przenoszony do następnej maszyny. Młyn bijakowy Dynamite wyposażony jest w bijaki, które mogą być wykorzystane pod dwoma kątami, a także wyposażone w stalowe płyty antykolizyjne i siatki przesiewające z różnymi średnicami otworów.

Młyny Costruzioni Nazzareno stanowią gwarancję ze względu na zastosowanie wysokiej jakości materiałów, prostą konserwację komponentów najbardziej narażonych na zużycie i dokładność wyważania obracających się elementów.

CECHY KONSTRUKCYJNE

- Konstrukcja wykonana z grubych, wzmacnianych metalowych płyt

- Urządzenia bezpieczeństwa

- 100% zaprojektowane i wyprodukowane we Włoszech

- Komponenty wysokiej jakości

- Możliwość ciągłej pracy pod dużym obciążeniem

- Łatwe operacje serwisowe


BRYKIECIARKI SERII "FORCE"

BRYKIECIARKI SERII "FORCE"

 • Domy drewniane
 • Drzwi
 • Krzesła
 • Meble ogrodowe
 • Meble tapicerowane
 • Nowoczesna Stolarnia
 • Okna
 • Palety
 • Parkiet
 • Tartak

ZASADA DZIAŁANIA

Materiał do sprasowania ładowany jest do mini silosa, a następnie do prasy przez podajnik ślimakowy w kształcie stożka, który wprowadza materiał bezpośrednio do komory mechanicznego zagęszczania. Od tego momentu tłok przepycha materiał przez wytłaczarkę, wywierając jednolity nacisk. Przez tarcie wytworzone dzięki tłokowi dociskającemu, materiał poddawany jest końcowej kompresji, wyniku czego powstaje brykiet.

CECHY KONSTRUKCYJNE

Wydajność: od 30 do 1.000 kg/m3

Średnica brykietu: od 50 do 80 mm

Moc silnika: od 4 do 45 kW


DLA WSZYSTKICH PROCESÓW OBRÓBKI

Wybierz maszynę do wszystkich procesów obróbki

Odpylanie

Roboty

Kotłownie

Rębaki

Oprogramowanie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI KONTAKT